Aktualności

 

2014-01-20

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012 – wniosek, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą (po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie)

2014-01-13

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.4 schemat A RPO WL 2007 - 2013, konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012 - wnioski po uznaniu przez LAWP na etapie oceny formalnej protestów za zasadne

2014-01-13

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym), I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 - wniosek po uznaniu przez LAWP na etapie oceny merytorycznej protestu za zasadny - konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012

2013-11-14

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą (po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie) - konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012

2013-08-30

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012

2013-07-08

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.4 schemat A RPO WL 2007 - 2013, konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012

2013-03-01

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 09/RPOWL/1.4A/2012

2013-01-10

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.4 Schemat A - konkurs nr 09/RPOWL/1.4A/2012

2012-11-19

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursu 09/RPOWL/1.4A/2012

2012-09-28 do 2012-11-12 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4 schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 09/RPOWL/1.4A/2012)