Aktualności

 

2014-05-05

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 konkursu nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wnioski poddane ponownej ocenie merytorycznej w wyniku uznania przez LAWP protestu za zasadny

2014-03-06

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 konkursu nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wniosek poddany ponownej ocenie merytorycznej w wyniku uznania przez LAWP protestu za zasadny

2014-02-24

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007-2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wniosek poddany ocenie merytorycznej po ponownej ocenie formalnej w wyniku cofnięcia z oceny merytorycznej i uznania przez LAWP protestu za zasadny

2014-01-24

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007-2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wniosek poddany ocenie merytorycznej po cofnięciu do ponownej oceny formalnej, skierowany do oceny merytorycznej w wyniku uznania przez LAWP protestu za zasadny od etapu oceny formalnej

2014-01-24

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007-2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wnioski poddane ponownej ocenie merytorycznej w wyniku uznania przez LAWP protestu za zasadny

2014-01-08

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 – wniosek po uznaniu przez LAWP na etapie oceny formalnej protestu za zasadny, cofnięty z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, Nr konkursu 07/RPOWL/1.1/2012

2013-12-13

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007-2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wniosek skierowany do oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej w wyniku uwzględnienia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

2013-12-06

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007 - 2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012

2013-11-22

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 konkursu nr 07/RPOWL/1.1/2012 – wnioski skierowane do oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej wniosków cofniętych z oceny merytorycznej

2013-10-30

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny, Nr konkursu 07/RPOWL/1.1/2012