Aplikowanie o środki - Aktualności

 

2012-03-20

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 01/RPOWL/1.2/2012 i 02/RPOWL/2.2/2012

2012-02-01

Prezentacje dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.2 i 2.2

2012-01-31 do 2012-03-15 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.2 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 02/RPOWL/2.2/2012)