Aktualności

 

2013-12-10

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w zakresie zwolnionych środków finansowych oraz ze zwiększonej alokacji dla I Osi Priorytetowej Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2013-11-15

Informacja dotycząca planowanego uruchomienia list rezerwowych w ramach konkursów: 08/RPOWL/1.1/2010, 09/RPOWL/1.2/2009, 01/RPOWL/1.2/2012, 05/RPOWL/1.3/2009, 02/RPOWL/1.3/2011, 12/RPOWL/1.3/2012.

2013-10-04

Zarządzenie Nr 70/13 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 04.10.2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 –konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2013-10-01

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach wolnych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012 oraz zaktualizowana lista rezerwowa projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012.

2013-03-22

Zarządzenie Nr 24/13 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2013-03-05

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, (wnioski skierowane do oceny merytorycznej w wyniku uznania za zasadne przez LAWP protestów od oceny merytorycznej oraz projektów skierowanych do ponownej oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej) Nr konkursu 01/RPOWL/1.2/2012

2013-01-07

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 RPO WL 2007-2013 - wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej Nr konkursu 01/RPOWL/1.2/2012

2013-01-02

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działanie 1.2 RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2012-11-23

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2012-11-23

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012