Aktualności

 

2014-06-20

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL na lata 2007-2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-06-06

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-05-27

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs na 02/RPOWL/1.3/2011

2014-05-15

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-04-17

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-04-08

Zarządzenie Nr 45/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-03-31

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2013-11-15

Informacja dotycząca planowanego uruchomienia list rezerwowych w ramach konkursów: 08/RPOWL/1.1/2010, 09/RPOWL/1.2/2009, 01/RPOWL/1.2/2012, 05/RPOWL/1.3/2009, 02/RPOWL/1.3/2011, 12/RPOWL/1.3/2012.

2013-07-26

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 konkurs numer 02/RPOWL/1.3/2011

2013-03-21

Lista projektów, które zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.3 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011 - wnioski skierowane do oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej protestów uznanych przez LAWP za zasadne