Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2011-03-22

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs 09/RPOWL/2.3A/2010

2011-02-02

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.3A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 09/RPOWL/2.3A/2010

2010-12-14

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 09/RPOWL/2.3A/2010, 10/RPOWL/2.3B/2010

2010-10-29 do 2010-12-10 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 09/RPOWL/2.3A/2010)

2010-09-28

Projekt dokumentacji konkursowej do najbliższych konkursów w ramach Działań 1.1, 2.3 schemat A oraz 2.3 schemat B