Aplikowanie o środki - Aktualności

 

2011-10-04

Lista umów o dofinansowanie (ze zwolnionych środków) zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-08-25

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPOWL 2007-2013 Nr konkursu 07/RPOWL/2.4A/2010

2011-06-28

Lista umów o obniżonym poziomie dofinansowania zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-05-26

Lista projektów o obniżonym poziomie dofinansowania zatwierdzonych do współfinansowania dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-05-26

Druga lista rezerwowa dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-03-22

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-01-26

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs 07/RPOWL/2.4A/2010

2010-12-06

Komunikat w sprawie obecnie „prowadzonych” przez Oddział Oceny Projektów LAWP konkursów

2010-11-30

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.4A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 07/RPOWL/2.4A/2010

2010-11-03

Komunikat w sprawie obecnie „prowadzonych” przez Oddział Oceny Projektów LAWP konkursów