Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-08-31

Vademecum i kwalifikator – narzędzia ułatwiające ustalenie statusu MŚP

2012-08-23

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013, konkurs nr 04/RPOWL/2.4A/2011 (wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej w wyniku uznania protestu od oceny formalnej za zasadny)

2012-08-14

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny Nr konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2012-08-13

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnych naborów wniosków!

2012-08-09

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-08-02

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 nr konkursu 05/RPOWL/1.3/2009

2012-08-02

Siódma zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009