Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-10-31

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 - wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej - konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011

2012-10-31 do 2013-01-16 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.3 schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 11/RPOWL/2.3A/2012)

2012-10-31 do 2013-02-05 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4 schemat B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 10/RPOWL/1.4B/2012)

2012-10-30

Komunikat dla Wnioskodawców składających uzupełnienia do Wniosków o dofinansowanie na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, w sprawie awarii Lokalnego Systemu Informatycznego

2012-10-29

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej Nr konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2012-10-19

Projekt dokumentacji konkursowej do najbliższych planowanych konkursów w ramach Działań 1.4 Schemat B i 2.3 Schemat A

2012-10-17

Informacja dla Beneficjentów Działania 1.1

2012-10-16

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-10-12

Apel do Przedsiębiorców ! ! !

2012-10-09

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursu 07/RPOWL/1.1/2012

2012-10-08

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 - Konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2012-10-05

Komunikat w sprawie obligatoryjnych załączników dla projektów infrastrukturalnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007–2013 – konkurs nr 08/RPOWL/1.2/2012

2012-10-05

Informacja o zmianie w obowiązującej wersji Wytycznych dla Wnioskodawców

2012-10-01

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków składanych w ramach Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007 – 2013 – konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012