Aktualności

 

2011-11-30

Informacja dotycząca rodzaju inwestycji wspieranych w ramach Działania 1.4 schemat A RPO WL 2007-2013

2011-11-30 do 2012-01-13 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 06/RPOWL/2.3B/2011)

2011-11-30 do 2012-01-13 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 05/RPOWL/1.4A/2011)

2011-11-29

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010 - projekty zatwierdzone do współfinansowania z dostępnych środków przeznaczonych dla Działania 1.5

2011-11-29

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania (po protestach od oceny formalnej uznanych przez LAWP za zasadne) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.6/2011

2011-11-29

Zaktualizowana Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.6/2011

2011-11-25

Informacja dotycząca zmiany dokumentacji konkursowej dla planowanych konkursów w ramach Działania 1.4 schemat A i 2.3 schemat B

2011-11-21

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.4A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 04/RPOWL/2.4A/2011

2011-11-16

Czwarta Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 04/RPOWL/1.5/2010 - po proteście uznanym przez LAWP za zasadny

2011-11-15

Informacja o szkoleniach: dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A oraz wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Schemat B. 24, 25, 28 listopada 2011 r.

2011-11-15

Druga zaktualizowana lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010

2011-11-07

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu oceny formalnej dla działania 2.4 schemat A konkurs nr 04/RPOWL/2.4A/2011

2011-11-07

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanych harmonogramów naboru wniosków na lata 2011 i 2012

2011-11-03

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007– 2013; Nr konkursu 02/RPOWL/1.3/2011