Aktualności

 

2009-05-29

Lista projektów odrzuconych po ocenie merytorycznej - działanie 1.5 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

2009-05-29

Lista projektów odrzuconych po ocenie merytorycznej - działanie 1.2 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

2009-05-29

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.5 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

2009-05-29

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

2009-05-22

Zamość - Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców – przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych pozyskaniem unijnych dotacji

2009-05-22

Lista projektów o obniżonym poziomie dofinansowania wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.3 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

2009-05-21

Lista projektów skierowanych do ponownej oceny wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach Działania 1.3, konkurs nr 06/RPOWL/1.3/2008

2009-05-21

Zmieniona lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 06/RPOWL/1.3/2008

2009-05-21

Informacja o zamieszczeniu harmonogramu naboru wniosków na 2010 rok

2009-05-18

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 01/RPOWL/1.1/2009, 02/RPOWL/1.4A/2009, 03/RPOWL/1.5/2009, 04/RPOWL/2.4A/2009

2009-05-15

Komunikat dotyczący terminu dostarczenia kopii umowy kredytowej do wniosków złożonych w ramach działania 1.2, 1.5 oraz 1.6 RPO WL 2007-2013 na nabory ogłoszone w 2008 roku

2009-05-11

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.6 RPO WL - konkurs 09/RPOWL/1.6/2008

2009-05-06

Komunikat dotyczący wypełniania części finansowej Biznes Planu

2009-05-06

Przypomnienie o załącznikach dot. OOŚ

2009-05-04

Lista umów o dofinansowanie z EFRR zawartych w ramach działania 1.3 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

2009-05-04

Lista umów o dofinansowanie z EFRR zawartych w ramach działania 1.1 RPO WL - konkurs 05/RPOWL/1.1/2008 - z rezerwy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie wniosków, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą