Aktualności

 

2009-03-31

Informacja o zamieszczeniu nowych dokumentów

2009-03-31

Informacja o zamieszczeniu Poradników postępowania OOŚ dla I i II osi priorytetowej RPO WL 2007-2013

2009-03-31 do 2009-05-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 04/RPOWL/2.4A/2009)

2009-03-31 do 2009-05-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.5 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 03/RPOWL/1.5/2009)

2009-03-31 do 2009-05-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4a RPO WL 2007-2013 (konkurs: 02/RPOWL/1.4A/2009)

2009-03-31 do 2009-05-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.1 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 01/RPOWL/1.1/2009)

2009-03-24

Lista Wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007 - 2013

2009-03-19

Informacja na temat zamieszczenia Projektu Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013

2009-03-16

Projekt rozszerzenia Listy wydatków kwalifikowalnych w ramach I i II osi priorytetowej RPO WL 2007-2013 w zakresie środków transportu wpisujących się w 7 grupę Klasyfikacji Środków Trwałych

2009-03-12

Informacja o zmianach w formularzach Biznes Planów dla działań 1.1, 1.4a oraz 1.5

2009-03-12

Komunikat w sprawie uznania za zasadne przez Ministra Rozwoju Regionalnego protestów Wnioskodawców dotyczących wyników oceny formalnej wniosków w ramach Działania 1.1

2009-03-06

Informacja o aktualizacji harmonogramu naboru wniosków

2009-03-05

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów Działania 1.1; 1.4 schemat A; 1.5 oraz 2.4 w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 organizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2009 r.