Aktualności

 

2009-10-29

Informacja o aktualizacji wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO WL

2009-10-26

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.1/Poddziałania 2.1.1 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 07/RPOWL/2.1.1/2009

2009-10-23

Lista umów o dofinansowanie zawartych po protestach w ramach działania 1.2 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

2009-10-23

Lista umów o dofinansowanie zawartych po protestach w ramach działania 1.5 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

2009-10-21

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2009 i 2010

2009-10-21

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1.1 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/2.1.1/2009

2009-10-16

Informacja o zamieszczeniu dokumentacji konkursowej dla działania 1.6

2009-10-16

Informacja o termine zakończenia oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 08/RPOWL/2.1.2/2009

2009-10-07

Lista projektów odrzuconych po ocenie merytorycznej - działanie 1.1 RPO WL - konkurs 01/RPOWL/1.1/2009

2009-10-07

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.1 RPO WL - konkurs 01/RPOWL/1.1/2009

2009-10-06

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 2.4a RPO WL - konkurs 04/RPOWL/2.4A/2009

2009-10-05

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.1/Poddziałania 2.1.2 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 08/RPOWL/2.1.2/2009

2009-10-05

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.1/Poddziałania 2.1.1 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 07/RPOWL/2.1.1/2009

2009-10-02

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.5 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

2009-10-02

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.2 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008