Aktualności

 

2009-12-22

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A i B

2009-12-18 do 2010-01-29 15:00

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 12/RPOWL/2.4B/2009)

2009-12-18 do 2010-01-29 15:00

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 11/RPOWL/2.4A/2009)

2009-12-17

Dotyczy Działania 2.4 Schemat A i 2.4 Schemat B

2009-12-10

Informacja dla Wnioskodawców z działania 1.2 i 1.6 dot. Biznes Planu

2009-12-08

Komunikat dotyczący postępowania OOŚ – Działanie 1.5

2009-12-08

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2009 i 2010