2012-09-14

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 - konkursu nr 05/RPOWL/1.4A/2011

Zarządzenie nr 65/12 Dyrektora LAWP z dn.14.09.2012 r.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011PDF

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011PDF

Lista projektów, które zostały cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej I Oś Priorytetowa, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011PDF

czytano: 2269 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2012-09-14 15:08:18

Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 15:10:34

konkurs: 05/2011 (działanie 1.4a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów cofniętych, Listy projektów odrzuconych, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF